Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 01:41
kontakt
EKIPA
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 859,00 12 671,00
-8,6%
12 671,00
0,0%
22 465,00
77,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 043,00 4 676,00
53,7%
4 676,00
0,0%
1 544,00
-67,0%
Zysk (strata) brutto 3 111,00 5 124,00
64,7%
5 124,00
0,0%
1 631,00
-68,2%
Zysk (strata) netto 2 276,00 1 826,00
-19,8%
1 826,00
0,0%
4 254,00
133,0%
Amortyzacja 1 046,00 771,00
-26,3%
771,00
0,0%
805,00
4,4%
Aktywa 64 266,00 69 419,00
8,0%
69 419,00
0,0%
70 722,00
1,9%
Kapitał własny 52 533,00 54 359,00
3,5%
54 359,00
0,0%
55 700,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,29 1,33
3,5%
1,33
0,0%
1,36
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,04
-19,6%
0,04
0,0%
0,10
131,1%