Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 22:40
kontakt
INVENTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 -18,00
---
343,00
---
-195,00
---
Zysk (strata) brutto -14,00 -20,00
---
340,00
---
-195,00
---
Zysk (strata) netto -14,00 -20,00
---
340,00
---
-195,00
---
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
7,00
0,0%
36,00
414,3%
Aktywa 32 130,00 53 236,00
65,7%
34 545,00
-35,1%
36 131,00
4,6%
Kapitał własny 7 806,00 28 429,00
264,2%
8 146,00
-71,3%
7 951,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,04
5,3%
0,04
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---