Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 23:47
kontakt
CENTURION
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -496,00 -417,00
---
-438,00
---
-288,00
---
Zysk (strata) brutto -696,00 -559,00
---
1 134,00
---
-1 322,00
---
Zysk (strata) netto -696,00 -559,00
---
1 134,00
---
-1 526,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
4,00
-20,0%
4,00
0,0%
Aktywa 8 029,00 8 509,00
6,0%
9 322,00
9,6%
9 275,00
-0,5%
Kapitał własny 6 906,00 7 043,00
2,0%
8 040,00
14,2%
6 515,00
-19,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
0,0%
0,09
16,5%
0,08
-18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,01
---
-0,02
---