Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:57
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -42,00
---
-84,00
---
-93,00
---
Zysk (strata) brutto -785,00 1 108,00
---
41,00
-96,3%
5 087,00
12 307,3%
Zysk (strata) netto -785,00 1 108,00
---
41,00
-96,3%
5 087,00
12 307,3%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 10 904,00 12 498,00
14,6%
9 275,00
-25,8%
17 883,00
92,8%
Kapitał własny 9 192,00 10 301,00
12,1%
6 515,00
-36,8%
15 268,00
134,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
11,3%
0,08
-36,4%
0,18
133,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,00
---
0,06
---