Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.13, godz. 14:22
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -42,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) brutto -785,00 1 108,00
---
41,00
-96,3%
Zysk (strata) netto -785,00 1 108,00
---
41,00
-96,3%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 10 904,00 12 498,00
14,6%
12 746,00
2,0%
Kapitał własny 9 192,00 10 301,00
12,1%
10 326,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
11,3%
0,12
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,00
---