Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 18:09
kontakt
NOVINA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 992,00 1 092,00
10,1%
3 067,00
180,9%
3 067,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 494,00 658,00
33,2%
2 474,00
276,0%
2 474,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 662,00 758,00
14,5%
2 887,00
280,9%
2 887,00
0,0%
Zysk (strata) netto 662,00 758,00
14,5%
2 599,00
242,9%
2 599,00
0,0%
Amortyzacja 5,00 1,00
-80,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 741,00 11 409,00
47,4%
15 396,00
34,9%
15 396,00
0,0%
Kapitał własny 7 415,00 11 051,00
49,0%
14 861,00
34,5%
14 861,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 1,01
21,6%
0,68
-32,7%
0,68
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
-5,4%
0,12
70,0%
0,12
0,0%