Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 22:46
kontakt
7FIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 181,00 5 175,00
-16,3%
5 181,00
0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 727,00 593,00
-18,4%
232,00
-60,9%
Zysk (strata) brutto 635,00 551,00
-13,2%
130,00
-76,4%
Zysk (strata) netto 497,00 442,00
-11,1%
99,00
-77,6%
Amortyzacja 30,00 34,00
13,3%
34,00
0,0%
Aktywa 8 900,00 9 714,00
9,1%
9 698,00
-0,2%
Kapitał własny 5 017,00 5 459,00
8,8%
5 558,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,80 3,05
8,8%
3,10
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,25
-10,8%
0,06
-77,7%