Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 14:42
kontakt
FORPOSTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00
Zysk (strata) brutto -19,00
Zysk (strata) netto -19,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 321,00
Kapitał własny -108,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,07
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01