Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 15:34
kontakt
SCANWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 542,00 2 255,00
46,2%
2 255,00
0,0%
2 255,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 178,00 -637,00
---
-637,00
---
-637,00
---
Zysk (strata) brutto 180,00 -652,00
---
-652,00
---
-652,00
---
Zysk (strata) netto 180,00 -668,00
---
-668,00
---
-668,00
---
Amortyzacja 159,00 179,00
12,6%
179,00
0,0%
179,00
0,0%
Aktywa 16 994,00 24 051,00
41,5%
24 051,00
0,0%
24 051,00
0,0%
Kapitał własny 10 384,00 17 773,00
71,2%
17 773,00
0,0%
17 773,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,28 13,78
34,0%
13,78
0,0%
13,78
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,52
---
-0,52
---
-0,52
---