Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 19:57
kontakt
PLOTTWIST
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 569,00 371,00
-34,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92,00 -1 643,00
---
Zysk (strata) brutto -109,00 -1 632,00
---
Zysk (strata) netto -96,00 -1 207,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 5 531,00 5 974,00
8,0%
Kapitał własny 3 532,00 5 747,00
62,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,44
26,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,09
---