Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 13:16
kontakt
FREEMIND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 912,00 600,00
-34,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 -147,00
---
Zysk (strata) brutto 24,00 -134,00
---
Zysk (strata) netto 26,00 -123,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 160,00 3 106,00
-1,7%
Kapitał własny 3 022,00 2 900,00
-4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,73 2,62
-4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,11
---