Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 11:23
kontakt
DEMGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 622,00 670,00
7,7%
632,00
-5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 107,00 -79,00
---
-359,00
---
Zysk (strata) brutto 110,00 -61,00
---
-316,00
---
Zysk (strata) netto 102,00 -61,00
---
-316,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 126,00 3 059,00
-2,1%
2 692,00
-12,0%
Kapitał własny 3 017,00 2 956,00
-2,0%
2 639,00
-10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,28
-2,1%
1,15
-10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,03
---
-0,14
---