Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 06:32
kontakt
DEMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 134,00 119,00
-11,2%
208,00
74,8%
176,00
-15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -91,00
---
-227,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) brutto -14,00 -84,00
---
-226,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) netto -14,00 -83,00
---
-226,00
---
-20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 012,00 2 920,00
-3,1%
2 692,00
-7,8%
2 647,00
-1,7%
Kapitał własny 2 948,00 2 865,00
-2,8%
2 639,00
-7,9%
2 620,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,25
-2,8%
1,15
-7,9%
1,14
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,04
---
-0,10
---
-0,01
---