Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 13:27
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 930,00 2,00
-99,8%
42,00
2 000,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 174,00 -168,00
---
3,00
---
Zysk (strata) brutto -182,00 950,00
---
-146,00
---
Zysk (strata) netto -182,00 950,00
---
-146,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 48 419,00 49 822,00
2,9%
48 793,00
-2,1%
Kapitał własny 28 907,00 30 007,00
3,8%
29 862,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,08
3,8%
1,08
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,03
---
-0,00
---