Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 06:39
kontakt
BELEAF
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 851,00 891,00
4,7%
764,00
-14,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79,00 160,00
102,5%
125,00
-21,9%
-287,00
---
Zysk (strata) brutto 39,00 141,00
261,5%
108,00
-23,4%
-292,00
---
Zysk (strata) netto 15,00 121,00
706,7%
-20,00
---
-265,00
---
Amortyzacja 113,00 99,00
-12,4%
59,00
-40,4%
0,00
---
Aktywa 562,00 397,00
-29,4%
6,00
-98,5%
314,00
5 133,3%
Kapitał własny -189,00 -97,00
---
-121,00
---
-386,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,07
---
-0,09
---
-0,28
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,09
760,0%
-0,01
---
-0,19
---