Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.11.30, godz. 06:01
kontakt
ENEIDA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62,00 102,00
64,5%
102,00
0,0%
661,00
548,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13,00 -63,00
---
-63,00
---
-33,00
---
Zysk (strata) brutto 12,00 -63,00
---
-63,00
---
-33,00
---
Zysk (strata) netto 12,00 -63,00
---
-63,00
---
-33,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 327,00 449,00
37,3%
1 299,00
189,3%
1 222,00
-5,9%
Kapitał własny 4,00 -60,00
---
957,00
---
772,00
-19,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,49
---
-0,49
---
6,38
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,52
---
-0,52
---
-0,28
---