Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 04:30
kontakt
YOSHI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 746,00 127,00
-83,0%
5,00
-96,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 131,00 -1 079,00
---
-58,00
---
Zysk (strata) brutto 37,00 -1 081,00
---
-60,00
---
Zysk (strata) netto 37,00 -1 081,00
---
-60,00
---
Amortyzacja 117,00 0,00
---
13,00
---
Aktywa 21 598,00 20 720,00
-4,1%
21 358,00
3,1%
Kapitał własny 21 054,00 19 988,00
-5,1%
21 097,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,59 7,20
-5,1%
0,95
-86,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,39
---
-0,00
---