Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 01:58
kontakt
ROBSGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 714,00 5 850,00
-24,2%
6 546,00
11,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 963,00 1 115,00
-43,2%
1 116,00
0,1%
Zysk (strata) brutto 1 863,00 1 060,00
-43,1%
460,00
-56,6%
Zysk (strata) netto 1 484,00 822,00
-44,6%
386,00
-53,0%
Amortyzacja 14,00 52,00
271,4%
862,00
1 557,7%
Aktywa 16 686,00 23 241,00
39,3%
30 631,00
31,8%
Kapitał własny 7 541,00 7 897,00
4,7%
8 749,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,38
4,7%
0,42
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,04
-44,4%
0,02
-52,5%