Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 12:50
kontakt
ROBSGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 616,00 6 616,00
0,0%
8 174,00
23,5%
5 671,00
-30,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 578,00 578,00
0,0%
-174,00
---
-557,00
---
Zysk (strata) brutto 115,00 115,00
0,0%
-1 124,00
---
-1 040,00
---
Zysk (strata) netto 105,00 105,00
0,0%
-858,00
---
-1 040,00
---
Amortyzacja 725,00 725,00
0,0%
818,00
12,8%
890,00
8,8%
Aktywa 34 068,00 34 068,00
0,0%
34 163,00
0,3%
33 067,00
-3,2%
Kapitał własny 8 854,00 8 854,00
0,0%
7 996,00
-9,7%
6 745,00
-15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,43
0,0%
0,39
-9,6%
0,32
-15,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
-0,04
---
-0,05
---