Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 18:09
kontakt
CEZ
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 209 522 000,00 224 822 000,00
7,3%
281 053 000,00
25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 585 000,00 16 098 000,00
27,9%
101 927 000,00
533,2%
Zysk (strata) brutto 7 906 000,00 13 426 000,00
69,8%
99 623 000,00
642,0%
Zysk (strata) netto 5 438 000,00 9 791 000,00
80,0%
80 786 000,00
725,1%
Amortyzacja 32 481 000,00 35 738 000,00
10,0%
36 664 000,00
2,6%
Aktywa 702 458 000,00 1 183 081 000,00
68,4%
1 107 380 000,00
-6,4%
Kapitał własny 233 871 000,00 161 098 000,00
-31,1%
258 886 000,00
60,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 434,71 299,44
-31,1%
481,21
60,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,11 18,20
80,0%
150,16
725,1%