Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 03:28
kontakt
CEZ
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 89 347 000,00 120 697 000,00
35,1%
194 580 000,00
61,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 493 000,00 9 644 000,00
-33,5%
75 371 000,00
681,5%
Zysk (strata) brutto 22 581 000,00 5 728 000,00
-74,6%
77 681 000,00
1 256,2%
Zysk (strata) netto 21 077 000,00 4 407 000,00
-79,1%
63 822 000,00
1 348,2%
Amortyzacja 17 809 000,00 21 948 000,00
23,2%
22 001 000,00
0,2%
Aktywa 632 392 000,00 1 110 890 000,00
75,7%
1 029 000 000,00
-7,4%
Kapitał własny 201 445 000,00 116 428 000,00
-42,2%
198 440 000,00
70,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 374,44 216,41
-42,2%
368,86
70,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 39,18 8,19
-79,1%
118,63
1 348,1%