Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 01:37
kontakt
CEZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 914 000,00 24 821 000,00
18,7%
48 922 000,00
97,1%
53 065 000,00
8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 98 000,00 4 219 000,00
4 205,1%
1 311 000,00
-68,9%
31 105 000,00
2 272,6%
Zysk (strata) brutto 2 555 000,00 4 986 000,00
95,1%
-5 366 000,00
---
28 045 000,00
---
Zysk (strata) netto 2 624 000,00 4 314 000,00
64,4%
-5 410 000,00
---
22 712 000,00
---
Amortyzacja 4 620 000,00 5 750 000,00
24,5%
7 346 000,00
27,8%
5 293 000,00
-27,9%
Aktywa 784 046 000,00 1 166 154 000,00
48,7%
1 110 890 000,00
-4,7%
1 286 181 000,00
15,8%
Kapitał własny 166 302 000,00 142 613 000,00
-14,2%
116 428 000,00
-18,4%
116 807 000,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 309,12 265,08
-14,2%
216,41
-18,4%
217,12
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,88 8,02
64,4%
-10,06
---
42,22
---