Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.04, godz. 17:58
kontakt
CEZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 51 194 000,00 69 222 000,00
35,2%
43 075 000,00
-37,8%
43 796 000,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 507 000,00 19 142 000,00
-30,4%
13 304 000,00
-30,5%
14 948 000,00
12,4%
Zysk (strata) brutto 25 324 000,00 18 035 000,00
-28,8%
23 721 000,00
31,5%
12 597 000,00
-46,9%
Zysk (strata) netto 19 967 000,00 6 376 000,00
-68,1%
16 460 000,00
158,2%
2 003 000,00
-87,8%
Amortyzacja 5 808 000,00 5 833 000,00
0,4%
5 679 000,00
-2,6%
5 802 000,00
2,2%
Aktywa 1 029 000 000,00 851 931 000,00
-17,2%
812 423 000,00
-4,6%
702 152 000,00
-13,6%
Kapitał własny 198 440 000,00 222 220 000,00
12,0%
164 721 000,00
-25,9%
169 030 000,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 368,86 413,06
12,0%
306,18
-25,9%
314,19
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 37,11 11,85
-68,1%
30,60
158,1%
3,72
-87,8%