Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.30, godz. 18:46
kontakt
CEZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 821 000,00 48 922 000,00
97,1%
53 065 000,00
8,5%
33 462 000,00
-36,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 219 000,00 1 311 000,00
-68,9%
31 105 000,00
2 272,6%
3 605 000,00
-88,4%
Zysk (strata) brutto 4 986 000,00 -5 366 000,00
---
28 045 000,00
---
11 391 000,00
-59,4%
Zysk (strata) netto 4 314 000,00 -5 410 000,00
---
22 712 000,00
---
10 690 000,00
-52,9%
Amortyzacja 5 750 000,00 7 346 000,00
27,8%
5 293 000,00
-27,9%
5 159 000,00
-2,5%
Aktywa 1 166 154 000,00 1 110 890 000,00
-4,7%
1 286 181 000,00
15,8%
1 396 695 000,00
8,6%
Kapitał własny 142 613 000,00 116 428 000,00
-18,4%
116 807 000,00
0,3%
59 446 000,00
-49,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 265,08 216,41
-18,4%
217,12
0,3%
110,50
-49,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,02 -10,06
---
42,22
---
19,87
-52,9%