Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.17, godz. 11:24
kontakt
CEZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 731 000,00 13 692 000,00
-26,9%
25 019 000,00
82,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 994 000,00 659 000,00
-33,7%
2 390 000,00
262,7%
Zysk (strata) brutto 9 151 000,00 -1 200 000,00
---
6 175 000,00
---
Zysk (strata) netto 9 133 000,00 -1 094 000,00
---
6 198 000,00
---
Amortyzacja 4 728 000,00 4 689 000,00
-0,8%
3 671 000,00
-21,7%
Aktywa 616 759 000,00 591 329 000,00
-4,1%
632 392 000,00
6,9%
Kapitał własny 198 797 000,00 196 608 000,00
-1,1%
201 445 000,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 369,52 365,45
-1,1%
374,44
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 16,98 -2,03
---
11,52
---