Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 13:23
kontakt
CEZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 019 000,00 26 040 000,00
4,1%
20 914 000,00
-19,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 390 000,00 4 016 000,00
68,0%
98 000,00
-97,6%
Zysk (strata) brutto 6 175 000,00 3 553 000,00
-42,5%
2 555 000,00
-28,1%
Zysk (strata) netto 6 198 000,00 2 879 000,00
-53,5%
2 624 000,00
-8,9%
Amortyzacja 3 671 000,00 4 232 000,00
15,3%
4 620 000,00
9,2%
Aktywa 632 392 000,00 661 993 000,00
4,7%
784 046 000,00
18,4%
Kapitał własny 201 445 000,00 198 382 000,00
-1,5%
166 302 000,00
-16,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 374,44 368,75
-1,5%
309,12
-16,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 11,52 5,35
-53,6%
4,88
-8,9%