Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 12:24
kontakt
COSMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 867,00 764,00
-11,9%
979,00
28,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 114,00 -1 380,00
---
-11 802,00
---
Zysk (strata) brutto -1 118,00 -1 401,00
---
-12 127,00
---
Zysk (strata) netto -1 118,00 -1 401,00
---
-12 127,00
---
Amortyzacja 8,00 11,00
37,5%
14,00
27,3%
Aktywa 69 171,00 80 168,00
15,9%
62 184,00
-22,4%
Kapitał własny 63 068,00 72 402,00
14,8%
60 364,00
-16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,27 1,46
14,8%
0,55
-62,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,11
---