Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 20:49
kontakt
MONNARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 208,00 55 658,00
42,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 058,00 -15 692,00
---
Zysk (strata) brutto -8 946,00 -909,00
---
Zysk (strata) netto -7 924,00 327,00
---
Amortyzacja 1 133,00 565,00
-50,1%
Aktywa 234 180,00 208 871,00
-10,8%
Kapitał własny 141 584,00 141 003,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,63 4,61
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,01
---