Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:19
kontakt
MONNARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 861,00 52 861,00
0,0%
39 208,00
-25,8%
55 658,00
42,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 493,00 -1 493,00
---
-9 058,00
---
-15 692,00
---
Zysk (strata) brutto -1 468,00 -1 468,00
---
-8 946,00
---
-909,00
---
Zysk (strata) netto -941,00 -941,00
---
-7 924,00
---
327,00
---
Amortyzacja 1 221,00 1 221,00
0,0%
1 133,00
-7,2%
565,00
-50,1%
Aktywa 223 981,00 223 981,00
0,0%
234 180,00
4,6%
208 871,00
-10,8%
Kapitał własny 150 676,00 150 676,00
0,0%
141 584,00
-6,0%
141 003,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,93 4,93
0,0%
4,63
-6,0%
4,61
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,26
---
0,01
---