Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:15
kontakt
WASKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 57 872,00 56 133,00
-3,0%
139 619,00
148,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 189,00 -1 260,00
---
6 146,00
---
Zysk (strata) brutto 2 532,00 -1 065,00
---
5 833,00
---
Zysk (strata) netto 2 790,00 -886,00
---
2 765,00
---
Amortyzacja 1 181,00 1 127,00
-4,6%
1 219,00
8,2%
Aktywa 321 521,00 323 414,00
0,6%
342 411,00
5,9%
Kapitał własny 191 231,00 190 345,00
-0,5%
193 110,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 2,09
-0,5%
2,12
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---
0,03
---