Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:14
kontakt
WASKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56 133,00 139 619,00
148,7%
59 797,00
-57,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 260,00 6 146,00
---
1 442,00
-76,5%
Zysk (strata) brutto -1 065,00 5 833,00
---
2 053,00
-64,8%
Zysk (strata) netto -886,00 2 765,00
---
1 587,00
-42,6%
Amortyzacja 1 127,00 1 219,00
8,2%
1 234,00
1,2%
Aktywa 323 414,00 342 544,00
5,9%
309 079,00
-9,8%
Kapitał własny 190 345,00 193 869,00
1,9%
195 456,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 2,13
1,9%
2,14
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,03
---
0,02
-43,3%