Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 07:53
kontakt
WASKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49 789,00 57 872,00
16,2%
56 133,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 907,00 -1 189,00
---
-1 260,00
---
Zysk (strata) brutto 849,00 2 532,00
198,2%
-1 065,00
---
Zysk (strata) netto 607,00 2 790,00
359,6%
-886,00
---
Amortyzacja 1 594,00 1 181,00
-25,9%
1 127,00
-4,6%
Aktywa 302 553,00 321 521,00
6,3%
323 414,00
0,6%
Kapitał własny 190 265,00 191 231,00
0,5%
190 345,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 2,10
0,5%
2,09
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,03
342,9%
-0,01
---