Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 07:25
kontakt
BIGCHEESE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 864,00 5 802,00
-1,1%
8 503,00
46,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 695,00 3 098,00
-34,0%
6 542,00
111,2%
Zysk (strata) brutto 4 864,00 3 347,00
-31,2%
7 317,00
118,6%
Zysk (strata) netto 4 617,00 2 888,00
-37,4%
6 794,00
135,2%
Amortyzacja 85,00 72,00
-15,3%
80,00
11,1%
Aktywa 26 445,00 31 319,00
18,4%
29 254,00
-6,6%
Kapitał własny 24 926,00 27 814,00
11,6%
26 587,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,03 6,73
11,6%
6,43
-4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,12 0,70
-37,5%
1,64
135,4%