Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 18:36
kontakt
ASSECOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 261 300,00 305 200,00
16,8%
261 600,00
-14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44 000,00 48 700,00
10,7%
46 000,00
-5,5%
Zysk (strata) brutto 51 800,00 47 300,00
-8,7%
164 600,00
248,0%
Zysk (strata) netto 41 200,00 46 800,00
13,6%
155 100,00
231,4%
Amortyzacja 16 900,00 15 000,00
-11,2%
14 000,00
-6,7%
Aktywa 5 242 500,00 5 370 100,00
2,4%
5 469 200,00
1,8%
Kapitał własny 4 856 000,00 4 902 200,00
1,0%
5 057 300,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 58,51 59,06
1,0%
60,93
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,56
13,7%
1,87
231,4%