Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 11:37
kontakt
REDCARPET
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 308,00 3 938,00
70,6%
5 923,00
50,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 138,00 1 424,00
25,1%
2 737,00
92,2%
Zysk (strata) brutto 1 107,00 1 586,00
43,3%
2 665,00
68,0%
Zysk (strata) netto 1 040,00 1 443,00
38,8%
2 159,00
49,6%
Amortyzacja 132,00 231,00
75,0%
490,00
112,1%
Aktywa 8 568,00 13 759,00
60,6%
20 392,00
48,2%
Kapitał własny 2 391,00 10 368,00
333,6%
13 877,00
33,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,76 22,30
287,0%
29,84
33,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,50 3,10
23,9%
4,64
49,6%