Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 12:31
kontakt
IMAGEPWR
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61,00 173,00
183,6%
915,00
428,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15,00 -342,00
---
-411,00
---
Zysk (strata) brutto -15,00 -342,00
---
-413,00
---
Zysk (strata) netto -15,00 -342,00
---
-414,00
---
Amortyzacja 0,00 17,00
---
40,00
135,3%
Aktywa 65,00 256,00
293,8%
2 485,00
870,7%
Kapitał własny 43,00 236,00
448,8%
2 419,00
925,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,15
463,0%
1,56
924,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,22
---
-0,27
---