Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.06, godz. 02:42
kontakt
IMAGEPWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 256,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -85,00
Zysk (strata) brutto -87,00
Zysk (strata) netto -88,00
Amortyzacja 10,00
Aktywa 2 485,00
Kapitał własny 2 419,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06