Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 12:11
kontakt
WARIMPEX
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 523,00 11 578,00
35,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 262,00 17 995,00
---
Zysk (strata) brutto -4 115,00 21 796,00
---
Zysk (strata) netto -4 393,00 17 610,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 371 132,00 495 055,00
33,4%
Kapitał własny 112 256,00 176 601,00
57,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,08 3,27
57,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,33
---