Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 06:00
kontakt
SDSOPTIC
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 451,00 849,00
88,2%
3,00
-99,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 027,00 -3 374,00
---
-7 662,00
---
Zysk (strata) brutto -1 055,00 -3 816,00
---
-7 576,00
---
Zysk (strata) netto -1 010,00 -3 938,00
---
-7 094,00
---
Amortyzacja 179,00 653,00
264,8%
583,00
-10,7%
Aktywa 12 340,00 7 947,00
-35,6%
5 607,00
-29,4%
Kapitał własny 10 343,00 6 406,00
-38,1%
5 000,00
-21,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,94 1,20
-38,1%
0,85
-29,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 -0,74
---
-1,21
---