Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 16:27
kontakt
SDSOPTIC
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 451,00 847,00
87,8%
22,00
-97,4%
22,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -866,00 -2 704,00
---
-6 571,00
---
-6 571,00
---
Zysk (strata) brutto -1 476,00 -3 580,00
---
-6 460,00
---
-6 460,00
---
Zysk (strata) netto -1 466,00 -3 829,00
---
-6 210,00
---
-6 210,00
---
Amortyzacja 150,00 195,00
30,0%
576,00
195,4%
576,00
0,0%
Aktywa 10 322,00 7 308,00
-29,2%
6 159,00
-15,7%
6 159,00
0,0%
Kapitał własny 9 887,00 6 058,00
-38,7%
5 536,00
-8,6%
5 536,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 1,14
-38,7%
0,94
-17,2%
0,94
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,72
---
-1,06
---
-1,06
---