Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 21:16
kontakt
SDSOPTIC
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 227,00 0,00
---
27,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -258,00 -781,00
---
-3 251,00
---
Zysk (strata) brutto -261,00 -1 116,00
---
-3 203,00
---
Zysk (strata) netto -261,00 -1 120,00
---
-3 203,00
---
Amortyzacja 147,00 78,00
-46,9%
260,00
233,3%
Aktywa 13 388,00 9 911,00
-26,0%
9 518,00
-4,0%
Kapitał własny 902,00 8 768,00
872,1%
8 497,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 1,65
672,8%
1,46
-11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,21
---
-0,55
---