Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:58
kontakt
ENAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 962,00 6 166,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -740,00 -420,00
---
Zysk (strata) brutto -760,00 -453,00
---
Zysk (strata) netto -754,00 -265,00
---
Amortyzacja 359,00 361,00
0,6%
Aktywa 24 747,00 27 879,00
12,7%
Kapitał własny 18 952,00 18 687,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,95
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,01
---