Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:21
kontakt
ENAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 166,00 7 898,00
28,1%
8 319,00
5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -420,00 -220,00
---
-1 151,00
---
Zysk (strata) brutto -453,00 -273,00
---
-1 214,00
---
Zysk (strata) netto -265,00 -382,00
---
-1 021,00
---
Amortyzacja 361,00 327,00
-9,4%
326,00
-0,3%
Aktywa 27 879,00 29 415,00
5,5%
28 318,00
-3,7%
Kapitał własny 18 687,00 18 305,00
-2,0%
17 284,00
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,93
-2,1%
0,88
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,05
---