Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 11:26
kontakt
INTERFERI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 570,00 7 570,00
0,0%
1 907,00
-74,8%
9 983,00
423,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 314,00 -3 314,00
---
-2 763,00
---
61,00
---
Zysk (strata) brutto -3 718,00 -3 718,00
---
-2 908,00
---
-225,00
---
Zysk (strata) netto -3 694,00 -3 694,00
---
-2 850,00
---
-276,00
---
Amortyzacja 791,00 791,00
0,0%
328,00
-58,5%
767,00
133,8%
Aktywa 153 951,00 153 951,00
0,0%
158 721,00
3,1%
164 932,00
3,9%
Kapitał własny 126 539,00 126 539,00
0,0%
123 689,00
-2,3%
123 412,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,69 8,69
0,0%
8,49
-2,2%
8,47
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,25
---
-0,20
---
-0,02
---