Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:24
kontakt
INTERFERI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 907,00 9 983,00
423,5%
2 646,00
-73,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 763,00 61,00
---
-4 851,00
---
Zysk (strata) brutto -2 908,00 -225,00
---
-4 947,00
---
Zysk (strata) netto -2 850,00 -276,00
---
-2 853,00
---
Amortyzacja 328,00 767,00
133,8%
1 019,00
32,9%
Aktywa 158 721,00 164 932,00
3,9%
170 167,00
3,2%
Kapitał własny 123 689,00 123 412,00
-0,2%
120 792,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,49 8,47
-0,2%
8,29
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,02
---
-0,20
---