Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 21:57
kontakt
ABPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 707 987,00 2 597 785,00
52,1%
1 812 308,00
-30,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 530,00 27 609,00
162,2%
14 255,00
-48,4%
Zysk (strata) brutto 9 384,00 37 153,00
295,9%
11 037,00
-70,3%
Zysk (strata) netto 7 308,00 31 583,00
332,2%
9 450,00
-70,1%
Amortyzacja 1 011,00 1 005,00
-0,6%
1 026,00
2,1%
Aktywa 1 818 027,00 2 082 960,00
14,6%
1 958 575,00
-6,0%
Kapitał własny 608 713,00 631 049,00
3,7%
635 986,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,60 38,98
3,7%
39,29
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 1,95
332,6%
0,58
-70,1%