Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:37
kontakt
ABPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 429 133,00 1 707 987,00
19,5%
2 597 785,00
52,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 808,00 10 530,00
19,6%
27 609,00
162,2%
Zysk (strata) brutto 8 124,00 9 384,00
15,5%
37 153,00
295,9%
Zysk (strata) netto 5 990,00 7 308,00
22,0%
31 583,00
332,2%
Amortyzacja 1 025,00 1 011,00
-1,4%
1 005,00
-0,6%
Aktywa 1 858 337,00 1 818 027,00
-2,2%
2 082 960,00
14,6%
Kapitał własny 605 919,00 608 713,00
0,5%
631 049,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,43 37,60
0,5%
38,98
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,45
21,9%
1,95
332,6%