Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:12
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 480 554,00 464 877,00
-3,3%
649 369,00
39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 342,00 6 808,00
103,7%
145 967,00
2 044,1%
Zysk (strata) brutto 3 341,00 6 807,00
103,7%
168 436,00
2 374,5%
Zysk (strata) netto 3 341,00 6 807,00
103,7%
173 863,00
2 454,2%
Amortyzacja 1 882,00 2 024,00
7,5%
1 932,00
-4,5%
Aktywa 580 754,00 601 407,00
3,6%
629 556,00
4,7%
Kapitał własny 104 418,00 111 225,00
6,5%
300 437,00
170,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,16 6,56
6,5%
17,72
170,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,40
103,6%
10,25
2 456,9%