Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:34
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 464 877,00 649 369,00
39,7%
525 128,00
-19,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 808,00 145 967,00
2 044,1%
15 889,00
-89,1%
Zysk (strata) brutto 6 807,00 168 436,00
2 374,5%
15 137,00
-91,0%
Zysk (strata) netto 6 807,00 173 863,00
2 454,2%
18 047,00
-89,6%
Amortyzacja 2 024,00 1 932,00
-4,5%
2 073,00
7,3%
Aktywa 601 407,00 629 556,00
4,7%
601 772,00
-4,4%
Kapitał własny 111 225,00 300 437,00
170,1%
318 484,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,56 17,72
170,1%
15,90
-10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 10,25
2 456,9%
0,90
-91,2%