Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:38
kontakt
INTERSPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 233,00 46 680,00
32,5%
40 115,00
-14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 973,00 -2 387,00
---
-6 736,00
---
Zysk (strata) brutto -3 883,00 -2 701,00
---
-6 937,00
---
Zysk (strata) netto -3 972,00 -2 584,00
---
-6 921,00
---
Amortyzacja 1 580,00 1 662,00
5,2%
1 632,00
-1,8%
Aktywa 124 529,00 122 022,00
-2,0%
122 964,00
0,8%
Kapitał własny 19 483,00 16 899,00
-13,3%
17 479,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-12,5%
0,51
814,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,20
---