Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 07:05
kontakt
GEOTRANS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 081,00 23 775,00
96,8%
13 124,00
-44,8%
14 284,00
8,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 366,00 11 180,00
232,1%
1 447,00
-87,1%
6 756,00
366,9%
Zysk (strata) brutto 3 292,00 11 132,00
238,2%
1 383,00
-87,6%
6 750,00
388,1%
Zysk (strata) netto 2 638,00 9 002,00
241,2%
1 269,00
-85,9%
5 461,00
330,3%
Amortyzacja 79,00 104,00
31,6%
142,00
36,5%
125,00
-12,0%
Aktywa 8 853,00 17 957,00
102,8%
21 865,00
21,8%
27 847,00
27,4%
Kapitał własny 5 586,00 15 000,00
168,5%
20 075,00
33,8%
25 981,00
29,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,12 3,00
168,6%
4,02
33,8%
5,20
29,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 1,80
240,9%
0,25
-85,9%
1,09
329,9%