Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 07:20
kontakt
UNFOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 204,00 9 415,00
4 515,2%
9 415,00
0,0%
-356,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 212,00 -2 074,00
---
-2 074,00
---
-2 003,00
---
Zysk (strata) brutto -1 036,00 -1 201,00
---
-1 201,00
---
-758,00
---
Zysk (strata) netto -1 046,00 -1 169,00
---
-1 169,00
---
-671,00
---
Amortyzacja 13,00 15,00
15,4%
15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 91 215,00 90 153,00
-1,2%
90 153,00
0,0%
86 077,00
-4,5%
Kapitał własny 90 913,00 86 462,00
-4,9%
86 462,00
0,0%
85 791,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,05 2,90
-4,9%
2,90
0,0%
2,88
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,04
---
-0,02
---