Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 15:37
kontakt
KUBOTA
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 995,00 23 386,00
134,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 245,00 1 285,00
424,5%
Zysk (strata) brutto 201,00 947,00
371,1%
Zysk (strata) netto 147,00 740,00
403,4%
Amortyzacja 61,00 143,00
134,4%
Aktywa 5 025,00 4 994,00
-0,6%
Kapitał własny 633,00 3 757,00
493,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 2,68
322,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,53
258,5%