Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 03:31
kontakt
KUBOTA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 720,00 8 461,00
79,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 105,00 347,00
230,5%
Zysk (strata) brutto 60,00 266,00
343,3%
Zysk (strata) netto 48,00 244,00
408,3%
Amortyzacja 23,00 64,00
178,3%
Aktywa 4 241,00 11 196,00
164,0%
Kapitał własny 534,00 3 372,00
531,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 3,37
531,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,24
408,3%