Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 12:48
kontakt
GAMESBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 114,00 136,00
19,3%
23,00
-83,1%
228,00
891,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -84,00 -71,00
---
-92,00
---
1,00
---
Zysk (strata) brutto -84,00 -71,00
---
-87,00
---
17,00
---
Zysk (strata) netto -83,00 -71,00
---
-87,00
---
17,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
5,00
0,0%
5,00
0,0%
Aktywa 2 099,00 2 006,00
-4,4%
1 926,00
-4,0%
1 936,00
0,5%
Kapitał własny 2 067,00 1 996,00
-3,4%
1 909,00
-4,4%
1 925,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,70 1,64
-3,5%
1,57
-4,3%
1,59
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,06
---
-0,07
---
0,01
---