Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 19:56
kontakt
GAMESBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 228,00 231,00
1,3%
220,00
-4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,00 10,00
900,0%
-37,00
---
Zysk (strata) brutto 17,00 13,00
-23,5%
-34,00
---
Zysk (strata) netto 17,00 13,00
-23,5%
-34,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
5,00
0,0%
Aktywa 1 936,00 1 947,00
0,6%
1 912,00
-1,8%
Kapitał własny 1 925,00 1 938,00
0,7%
1 904,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,60
0,7%
1,57
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-21,4%
-0,03
---