Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 13:11
kontakt
ALLIANZ
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Składki na udziale własnym 0,00 0,00
---
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 0,00 0,00
---
Przychody z lokat 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 6 807 000,00 6 610 000,00
-2,9%
Aktywa 1 060 012 000,00 1 139 429 000,00
7,5%
Kapitał własny 80 821 000,00 79 952 000,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%