Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 03:17
kontakt
EMPLOCITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 867,00 1 919,00
121,3%
1 003,00
-47,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45,00 682,00
1 415,6%
-687,00
---
Zysk (strata) brutto 34,00 680,00
1 900,0%
-690,00
---
Zysk (strata) netto 34,00 680,00
1 900,0%
-690,00
---
Amortyzacja 193,00 242,00
25,4%
193,00
-20,2%
Aktywa 6 046,00 7 051,00
16,6%
3 996,00
-43,3%
Kapitał własny 571,00 1 252,00
119,3%
746,00
-40,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,50 1,09
119,1%
0,65
-40,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,59
1 873,3%
-0,60
---