Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 08:26
kontakt
PJPMAKRUM
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 312 067,00 312 067,00
0,0%
532 413,00
70,6%
532 413,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 322,00 2 322,00
0,0%
35 248,00
1 418,0%
35 248,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 3 546,00 3 546,00
0,0%
35 593,00
903,8%
35 593,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 878,00 1 878,00
0,0%
28 550,00
1 420,2%
28 550,00
0,0%
Amortyzacja 5 647,00 5 647,00
0,0%
7 803,00
38,2%
7 803,00
0,0%
Aktywa 314 546,00 314 546,00
0,0%
344 654,00
9,6%
344 654,00
0,0%
Kapitał własny 119 548,00 119 548,00
0,0%
148 472,00
24,2%
148 472,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,98 19,98
0,0%
24,82
24,2%
24,82
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
4,77
1 419,7%
4,77
0,0%