Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 11:32
kontakt
PJPMAKRUM
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 104 031,00 120 511,00
15,8%
120 511,00
0,0%
180 097,00
49,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 949,00 -1 556,00
---
-1 556,00
---
11 407,00
---
Zysk (strata) brutto 3 873,00 -188,00
---
-188,00
---
11 484,00
---
Zysk (strata) netto 4 105,00 -141,00
---
-141,00
---
10 391,00
---
Amortyzacja 2 735,00 3 979,00
45,5%
3 979,00
0,0%
5 222,00
31,2%
Aktywa 169 534,00 204 801,00
20,8%
204 801,00
0,0%
216 475,00
5,7%
Kapitał własny 98 895,00 96 720,00
-2,2%
96 720,00
0,0%
107 111,00
10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,53 16,17
-2,2%
16,17
0,0%
17,90
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 -0,02
---
-0,02
---
1,74
---